04121 788 89 80

  • 1

Kadry i Płace

Każda firma jest również pracodawcą. Zapewniając miejsca pracy i stanowiąc filar gospodarki regionalnej.
Zakres usług kadrowo-płacowych:

  • Sporządzanie wynagrodzeń dla pracowników firm budowlanych
  • Prowadzenie akt pracowniczych
  • Przygotowanie listy płac
  • Sporządzanie i przesyłanie deklaracji dotyczących ubezpieczeń społeczno-zdrowotnych do odpowiednich urzędów
  • Rozliczenia kosztów podróży

Jestem do Państwa dyspozycji. Oferuję czas i doświadczenie.